Onderwerp/categorie

Als je een nieuw onderwerp start, gebruik dan een duidelijke, bondige titel die de inhoud duidelijk maakt en plaats het bericht in de juiste categorie. Hiermee waarborgen we de orde en de overzichtelijkheid van het forum. Het VKZ forumbeheer behoudt het recht om een onderwerptitel te veranderen, het onderwerp naar de juiste categorie te verplaatsen of zelfs geheel te verwijderen.


 

Inhoud berichten

Met betrekking tot de inhoud van de onderwerpen en berichten zal het volgende bij plaatsing in het forum verwijderd worden en, indien nodig, ook verwijdering van de gebruikersaccount tot gevolg hebben:

- Racistisch of discriminerend materiaal
- Vloeken, intimidatie, manipulatie, schelden, agressief en onwelvoeglijk taalgebruik
- Onsmakelijk, gewelddadig of schokkend materiaal
- Pornografisch of erotisch getint materiaal
- Auteursrechtelijk beschermd materiaal of links daarnaartoe
- Programmatuur of scripts die schade kunnen veroorzaken aan computers (virussen)


 

Forumregels

Lees voor het plaatsen van een reactie eerst de berichten goed door, dit voorkomt veel irritaties. In het forum zijn de volgende algemeen geldende regels van kracht:

- Qoute niet het eerste of tweede voorafgaande bericht.
- Qoute eventueel niet het gehele bericht maar bv alleen de zin waar je op doelt.
- Het gebruiken van foto's in het quoten is niet toegestaan en dienen uit de qoute verwijdert te worden.
- Plaats geen twee berichten achter elkaar. Je kunt je vorige post bewerken.
- Stay on topic; d.w.z. wijk niet teveel af van het betreffende onderwerp.
- Gebruik niet onophoudelijk HOOFDLETTERS, emoticons ed. in je berichten en gebruik Algemeen Beschaafd Nederlands.
- Plaatsen van veel nietszeggende berichten achter elkaar is verboden.
- Doe je niet voor als iemand anders (bijvoorbeeld door het creëren van verschillende accounts).
- Het VKZ Forum is geen reclamebord.
- Wees niet aanstootgevend in je berichten.
- Het forum is niet bedoeld om ruzies uit te vechten, voorkom dus ook dat je ze op het forum start.
- Plaats geen zaken die betrekking hebben op het privé-leven van iemand anders.
- Vermeld bij aanhalen van teksten de bron (indien bekend), je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bericht.
- Wanneer men een foto / afbeelding / bijlage in een bericht plaatst zal deze naar behoren moeten werken.


 

Bewerken/sluiten/verwijderen van bijdragen

Het VKZ forumbeheer behoudt het recht om bijdragen van gebruikers te bewerken, sluiten of verwijderen als de bovengenoemde regels niet worden nageleefd. Daarnaast mogen ook bijdragen die inhoudelijk niet bij het forum en/of haar doelstelling passen bewerkt, gesloten of verwijderd worden. Als een bijdrage bewerkt, gesloten of verwijderd is dan kan hier persoonlijk uitleg bij worden gegeven als daarom per e-mail wordt gevraagd.


Blokkeren van gebruikers

Als een gebruiker nadat zijn/haar account verwijderd is, zich opnieuw aanmeldt en zich met dezelfde praktijken bezighoudt als voor zijn/haar verwijdering, behoudt het VKZ forumbeheer het recht om dit betreffende lid, zonder verdere waarschuwing, te blokkeren. Dit kan consequenties hebben voor de andere computergebruikers, deze kunnen dan ook niet meer via die computer op onze website inloggen. Denk dus niet alleen aan jezelf! De geblokkeerde gebruiker heeft de mogelijkheid om het VKZ forumbeheer een email te sturen wanneer hij/zij het er niet mee eens is en hier goede redenen voor heeft.


Verwijderen van gebruikers

Als door een gebruiker één of meerdere van bovenstaande regels niet wordt nageleefd behoudt het VKZ forumbeheer het recht om het betreffende account zonder waarschuwing te verwijderen. Als een gebruiker verwijderd is kan deze persoonlijk uitleg vragen door middel van het sturen van een e-mail aan het beheer.


 

Aansprakelijkheid

VKZ forumbeheer is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen. VKZ forumbeheer is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen.


Privacy

Voor het gebruik van onze website is het onvermijdelijk dat u enige persoonlijke gegevens achterlaat. Het staat u volledig vrij gegevens te verstrekken aan VKZ forumbeheer. Wanneer gegevens worden verstrekt, zullen deze zorgvuldig en zo anoniem mogelijk worden behandeld. VKZ forumbeheer stelt geen gegevens van haar gebruikers aan derden ter beschikking, behoudens in het geval wanneer VKZ forumbeheer op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken.


Wijzigingen

VKZ forumbeheer behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


Samenstelling forumbeheer

Omdat de mensen achter dit forum natuurlijk niet altijd aanwezig kunnen zijn zou het op prijs worden gesteld als de mede forumleden ook een oogje in het zeil willen houden. Mocht je iets tegenkomen wat niet door de beugel kan geef dit dan aan bij het VKZ forumbeheer. Dat kan middels het invullen van het contact met de webmaster op de VKZ site.