Vaart u ook met zoveel plezier in uw Kolibri? Vind u het leuk om andere kolibrizeilers te ontmoeten? Heeft u soms technische vragen over uw boot, waar u graag een antwoord op wilt hebben? Zou u wel eens een wedstrijd willen varen of met andere Kolibrizeilers een tocht willen maken?

Dan wordt het tijd om kennis te maken met de Vereniging van Kolibrizeilers.

Registreer u op deze website en u krijgt een volledig beeld van wat de VKZ u te bieden heeft.


De V.K.Z. is een vereniging, die de onderlinge contacten tussen Kolibrizeilers wil bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van wedstrijden en toertochten tijdens weekends en in de vakantieperiode. Ook ‘s winters worden er bijeenkomsten gehouden.

Zes keer per jaar verschijnt het clubblad "Kolibries", waarin aan alle activiteiten aandacht wordt geschonken. Tevens worden er regelmatig tips gegeven door de Technische Commissie en de Kolibriwerf.

Omdat de Kolibri 560 door het Watersportverbond is erkend als "Nationale Eenheidsklasse", fungeert de VKZ ook als Klassenorganisatie.